Informējam, ka skolas oficiālais epasts ir mainīts uz info@talmaciba.com