Informācija par latviešu valodas centralizēto eksāmenu 12. klasei!

Eksāmena  norises vieta:  Rīgas Lastādijas pamatskola (Maskavas iela 178, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1019).

Eksāmens notiek 2020. gada 9. jūnijā. Sākums plkst. 10:00, bet skolēniem jāierodas norises vietā 30 minūtes iepriekš, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un tumši zilu vai melnu pildspalvu.

 

Rīgas 1. vidusskolas administrācija.

9. un 12. klašu skolēni un vecāki!

Publicējam Izglītības un zinātnes ministrijas paziņojumu 2020. gada 30. aprīlī.

Latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās. Skolēniem, kuri vēlas to kārtot, eksāmena rakstu daļa notiks 10. jūnijā, bet mutvārdu daļa – 10. un 11. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenu noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, eksāmens notiks 2. jūlijā.

Savukārt valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kārtībā.

Obligātie centralizētie eksāmeni: vienā svešvalodā pēc izvēles

  • angļu valodā rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā;
  • vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 3. jūnijā;
  • krievu valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā
  • latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
  • matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.

Sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu tiks izsniegti sākot ar 24.jūliju.

Eksāmenu norises laiki vispārējās vidējās izglītības iestādēs kopumā tiek nodrošināti laikposmā no 2020. gada 2. jūnija līdz 7. jūlijam.

2020. gada 30. aprīlī apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 183 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā" skatāmi Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Cien. skolēni!

No 14. aprīļa izglītojošais TV kanāls "Tava klase" sāk pārraidīt mācību saturu arī 9. un 12. klašu skolēniem. Meklējiet ReTV un Sportacentrs.com.

Izmantojiet iespēju labāk sagatavoties eksāmeniem. 

Stundu saraksts atrodams vietnē https://www.tavaklase.lv/

  

Kā mācīties? Noskatieties video!

Cien. skolēni un vecāki!

Skolas oficiālais e-pasts uzziņām - info@talmaciba.com; tālrunis uzziņām par maksājumiem: 20200007; tālrunis uzziņām par mācību procesu: 25155295.

 

Mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020. mācību gadā

Informācija par olimpiāžu norisi ŠEIT. Interesentiem lūgums pieteikties, rakstot mācību priekšmetu skolotājiem!

Apsveicam Ivanu Gorškovu ar sekmīgu piedalīšanos Rīgas pilsētas angļu valodas 49. olimpiādes 2. posmā 10. - 12. klašu grupā! Paldies skolotājai Oksanai Kozlovai!