Informējam, ka skolai ir mainīts bankas konts, tagad tas ir LV49PARX0022578240001.

Sirsnīgi sveicam skolēnus ar vasaras brīvlaika sākumu! Mācības šogad ir beigušās!

Skolotāji līdz 21.06.2019. izlabos visus iesūtītos darbus tiem, kuriem bija piešķirts papildtermiņš.

Ja Jums ir jautājumi, zvaniet klašu audzinātājiem!

9. un 12. klašu izlaidums - Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē 05.07.2019. plkst 17:00

Vai rakstiet uz info@talmaciba.com

Sakarā ar mācību gada noslēgumu - lūdzu nodot paņemtās mācību grāmatas 806. kabinetā!!!!